Konfigurasjon

For å konfigurere start filen PowerOffice.Mobile.Server.Manager.exe lokalisert under mappen beskrevet i installasjonsveiledningen

 

config

 

Her skal informasjon om SQL server og webserver legges inn.

Instance: Brukes av kunder med flere databaser, der kundene skal ha mulighet til å koble seg opp mot forskjellige databaser. Ofte brukt for ASP/Terminalserver leverandører.

SQL Server: Her skal informasjon om SQL server legges inn. Ved å trykke på pila vil den søke i lokal nettet etter SQL servere som vil vises på listen. Om du vet IP-adressen til serveren er det bare å skrive den rett inn. Om SQL server er installert med instanser, så må også instansnavnet stå her

Username: Her skal brukernavn til SQL server legges inn. sa står som default, men om det er opprettet en annen bruker for tilkobling mot database kan også den brukes.

Password: Her skal passordet tilknyttet brukeren som er lagt inn i Username benyttes.

Database: Her skal man knytte opp PowerOffice Mobile Server til korrekt database.

Hostname: Her skal bedriftens WAN IP-adresse legges inn. Altså ikke LAN iper.
Enkleste måte å finne den ut på er å gå til siden: http://minip.no/
Her skal du bruke IP-Adressen og ikke hostname som kommer opp.

Port: Her skal ønsket port legges inn. Default er port 80, men om bedriften bruker port 80 til annet, kan den endres til en annen port. Da helst port over 1024. Samme porten må også rutes igjennom kundens brannmur. Som beskrevet under systemkrav

Under konfigurasjon av SQL server, så kan det være lurt og «Test Connection» for å se at PowerOffice Mobile Server kan kommunisere med valgt database. Etter at «Test Connection» er ok, så kan også «Test Webservice» forsøkes for å se at Web-servicen er operativ.

Velg så Service Status «Start» for å starte servicen på arbeidsstasjonen/serveren.
Om det gjøres endringer eller legges til flere instanser så må serveren restartes ved å trykke på «Restart»

Ved en eventuell oppgradering, så vil installasjonen huske innstillingene, men kunden må selv gå inn å starte servicen manuelt etter oppgraderingen.