Installasjonsveiledning

Last ned PowerOffice Mobil Server Installasjon fra våre hjemmesider http://www.poweroffice.no/kundesenter-nedlastinger/

Kjør installasjonsfilen: PowerOffice.Mobile.Server.Installer.msi

install

Trykk Neste for å gå videre.

klartilinstall

Ved å trykke Installer så vil PowerOffice Mobile Server installeres på server/arbeidsstasjon.

Etter installasjon trykk Fullfør

complete

PowerOffice Mobile server blir installert på et forhåndsbestemt plassering: C:\Program Files (x86)\PowerOffice\MobileServer
Om installasjonen er på et 32 bits operativsystem så er filstien: C:\Program Files\PowerOffice\MobileServer

Installasjonen her er gjort på engelsk Windows. Om installasjonen er gjort på norsk Windows vil filstien være C:\Programfiler\PowerOffice\MobileServer